VÅRE TJENESTER


Keysec AS leverer en rekke tjenester innenfor produktkområdene sikkerhet, teknikk og eiendomsdrift. Vår døgnbemannede vaktsentral vil være kontaktpunktet for deg som kunde uvhengig av hvilke tjenester du kjøper. Våre hyggelige operatører er alltid tilstede for å løse ditt behov på en effektiv og trygg måte.


Keysec AS er et offentlig godkjent vaktselskap og tilbyr ordinære vektertjenester, teknikk og tjenester innenfor eiendomsdrift. Service og faglig dyktighet er viktig for oss og vårt personell deltar jevnlig på kompetansehevende kurs og etterutdanning. Dette for å tilby det beste og nyeste til deg som kunde. 


 • Sentervakthold
 • Områdevakthold
 • Byggevakthold
 • Butikkvakthold
 • Sentralbordtjenester
 • Personalkontroller
 • Utredning av underslag
 • Kurs • Kameraovervåking
 • Adgangskontroll
 • Personalarm
 • Brannsikring med termiske kameraer
 • Områdesikring med termiske kameraer
 • Heisalarm
 • Kundetelling
 • Kundestrømsanalyse
 • Vaktmestertjenester
 • Byggdrifter
 • Avfallshåndtering
 • Flytting
 • Renholdstjenester
 • Nøkkeloppbevaring

KEYSEC. BE SAFE.