Kontakt oss

Alle henvendelser blir besvart innen 24 timer. Ved hastesaker kontakt vår døgnbemannede

Vaktsentral

på telefon +47 98 15 15 15

Adresse


Keysec AS
Ryenstubben 10-12
0679 Oslo

E-Post


post@keysec.no
Roger Stubberud

Chief Executive Officer

Telefon: +47 90 74 30 54

E-post: roger@keysec.no

Lars Olav Kvernbråten

Chief operating officer

Telefon: +47 46 92 55 50

E-post: lars@keysec.no

Sindre Røsberg

Head of department

Telefon: +47 46 87 91 71

E-post: Sindre@keysec.no

Thea Stensbak

District manager

Telefon: +47 98 15 15 15

E-post: thea@keysec.no