Teknikk

Vi har en målsetting om å tilby fremtidsrettede tekniske løsninger for å sikre både personell, verdier og bygningsmasse på en kostnadseffektiv måte. Våre tekniske løsninger er nøye utvalgt for å tilfredstille våre krav til kvalitet og sikkerhet.

Alle våre tekniske løsninger kan knyttes opp mot vår døgnbemannede vaktsentral for mottak av alarmer og driftsovervåking. Dette for din trygghet.

PERSONALARMER

Arbeidsmiljøloven krever av organisasjoner å forebygge og redusere eventuell risiko ved alenearbeid.

Keysec AS leverer robuste alarmer tilpasset alenearbeideren. Denne er tilknyttet vår døgnbemannede vaktsentral. Alarmene finnes i flere varianter og har mulighet for fallalarm, innendørs og utendørs sporing og kollegavarsling.

KAMERAOVERVÅKNING

Vi leverer kvalitetskameraer til alt fra mindre butikker til store kjøpesentre og borettslag.

Vi har lang erfaring i prosjektering og er med på prosessen fra planlegging til ferdig montering.

Alle våre kameraløsninger kan knyttes opp mot vår døgnbemannede vaktsentral, for din sikkerhet.

HEISALARM

Vi tilbyr ulike typer heisalarmer tilknyttet vår døgnbemannede vaktsentral.

Har du utstyret, men mangler et alarmmottak? Vi hjelper deg mer enn gjerne med dette.

Våre operatører er spesialister på mottak av heisalarmer og i Oslo tilbyr vi også utrykning på alarmene.

BRANNSIKRING MED TERMISKE KAMERAER

Med våre termiske kameraer detekterer vi temperaturøkning og kan dermed raskt respondere og forebygge utvikling av brann før den har oppstått.

Har du utstyret, men mangler et alarmmottak? Vi hjelper deg mer enn gjerne med dette.

Våre produkter egner seg spesielt til søppelrom, ladestasjoner for elbil, avfallsplasser og områder som er spesielt utsatt for brannstifting.

INNBRUDDSIKRING MED TERMISKE KAMERAER

Med våre termiske kameraer setter vi opp alarmsoner og blir varslet om kjøretøy eller mennesker tar seg inn på området utenfor oppgitte tidspunkt.

Ved alarm aksjonerer vår døgnbemannede vaktsentral i henhold til alarm.

ADGANGSKONTROLL

Vi leverer moderne og fremtidsrettede systemer for adgangskontroll til bedrifter, butikker, kjøpesentre og borettslag.

Kontakt oss for et godt tilbud i dag!

KUNDETELLING

Vi tilbyr nøyaktig kundetelling ved bruk av avanserte kameraer og tilbyr gode rapporter med statistikk over besøket.

Vi har løsningene for mindre butikker til større kjeder og kjøpesentre. Vi koordinerer installasjoner fra en enkel butikk til større kjedeutrullinger.

KUNDESTRØMSANALYSE

Vet du hvor kundene går og hva de gjør?

Ved hjelp av termiske kameraer og heatmapping gir vi deg en god analyse på kundens ferd i butikken, kjøpesenteret eller på kontoret.

Det er med på å hjelpe deg til å ta de riktige beslutningene til vareplassering og gir deg økt kundeinnsikt.